نظر هنرجوی‌ جواهرسازی آکادمی موروگلد

آموزش مخراجکاری (جلسه اول)

آموزشگاه طلا سازی موروگلد(با ارائه مدرک بین الملل)

مراسم روز کارآفرین

آموزش ساخت میل پوست در آموزشگاه موروگلد

رضایت هنرجو از آموزش ساخت طلا وجواهرات

نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر تهران بهمن ۱۴۰۰

اکران خصوصی فیلم سینمایی روزششم با حضور موروگلد

فهرست